-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองยาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองยาว

รหัสโรงเรียน : 130187

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 329 โชตนา แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองยาว

-- advertisement --