-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวฝาย

รหัสโรงเรียน : 130202

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 126 – โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 0534534820

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวฝาย

-- advertisement --