-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

รหัสโรงเรียน : 130907

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 053319528

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

-- advertisement --