-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอ่าย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอ่าย

รหัสโรงเรียน : 130882

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 432 โชตนา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 035050097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอ่าย

-- advertisement --