-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

รหัสโรงเรียน : 130481

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 ฝาง-แม่สะลัก แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์ : 053-106105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

-- advertisement --