โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองนะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองนะ

รหัสโรงเรียน : 130127

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 292 – เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 052081934

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองนะ