-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 130888

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 142 – ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา

-- advertisement --