-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งถืบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งถืบ

รหัสโรงเรียน : 130181

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 052001898

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งถืบ

-- advertisement --