-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งนก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งนก

รหัสโรงเรียน : 130224

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 234 – แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์ : 053 346462

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งนก

-- advertisement --