-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโละ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโละ

รหัสโรงเรียน : 130490

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ไม่มีเลขที่ – สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์ : 053377342

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโละ

-- advertisement --