-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

รหัสโรงเรียน : 130116

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 24 – ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053-460007

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

-- advertisement --