-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอรัญญวาสี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอรัญญวาสี

รหัสโรงเรียน : 130892

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 107 – ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 053-457121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอรัญญวาสี

-- advertisement --