-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม

รหัสโรงเรียน : 130473

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 131 เมืองงาม-ผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์ : 052-082895

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม

-- advertisement --