-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)

รหัสโรงเรียน : 130910

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 480 สันป่าตอง-แม่วาง บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 053489173

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)

-- advertisement --