-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฟ่อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฟ่อน

รหัสโรงเรียน : 130752

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 214 หางดง-สะเมิง หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : 0812873342

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฟ่อน

-- advertisement --