-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวข่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวข่วง

รหัสโรงเรียน : 130970

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053360182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวข่วง

-- advertisement --