-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหารแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหารแก้ว

รหัสโรงเรียน : 130743

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 140 – หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหารแก้ว

-- advertisement --