-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยตอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยตอง

รหัสโรงเรียน : 130927

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านห้วยตอง – แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยตอง

-- advertisement --