-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 130975

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเจริญสามัคคี – ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053369106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี

-- advertisement --