-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง

รหัสโรงเรียน : 130914

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ – ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 053-489568

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง

-- advertisement --