-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ขาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ขาน

รหัสโรงเรียน : 130967

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ถนนเชียงใหม่-ฮอด สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053360184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ขาน

-- advertisement --