-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

รหัสโรงเรียน : 130929

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 133 – แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

-- advertisement --