-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

รหัสโรงเรียน : 130641

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 – มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์ : 053481015

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

-- advertisement --