-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งศาลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งศาลา

รหัสโรงเรียน : 130916

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 293 – ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 0819521289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งศาลา

-- advertisement --