-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังขามป้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังขามป้อม

รหัสโรงเรียน : 130978

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่-ฮอด ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053-369059

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังขามป้อม

-- advertisement --