-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังผาปูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังผาปูน

รหัสโรงเรียน : 130926

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 185 – แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังผาปูน

-- advertisement --