-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีดอนชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีดอนชัย

รหัสโรงเรียน : 130961

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053360260

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีดอนชัย

-- advertisement --