-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 130717

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80/1 – หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ : 053420757

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

-- advertisement --