-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

รหัสโรงเรียน : 130930

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

-- advertisement --