-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงดำ

รหัสโรงเรียน : 130828

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 186 – ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 053-460097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงดำ

-- advertisement --