-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตีนตก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตีนตก

รหัสโรงเรียน : 130839

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตีนตก

-- advertisement --