-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบงตัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบงตัน

รหัสโรงเรียน : 130855

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 169 – บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260

โทรศัพท์ : 0811115126

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบงตัน

-- advertisement --