-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมูเซอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมูเซอ

รหัสโรงเรียน : 130788

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมูเซอ

-- advertisement --