-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังลุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังลุง

รหัสโรงเรียน : 130822

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 488 ฮอด-วังลุง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 053461075

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังลุง

-- advertisement --