-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

รหัสโรงเรียน : 130847

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 66 – ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260

โทรศัพท์ : 053319532

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

-- advertisement --