-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก

รหัสโรงเรียน : 130765

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 – แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

โทรศัพท์ : 0-5346-0073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก

-- advertisement --