-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

รหัสโรงเรียน : 130981

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 113 – ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 50310

โทรศัพท์ : 0965145174

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

-- advertisement --