โลโก้โรงเรียนบ้านแปลง 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแปลง 2

รหัสโรงเรียน : 130842

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ฮอด-แม่ตื่น มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260

โทรศัพท์ : 053-460026

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแปลง 2