-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ

รหัสโรงเรียน : 130813

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 354 – บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 053460085

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ

-- advertisement --