-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง

รหัสโรงเรียน : 130858

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260

โทรศัพท์ : 0810223860

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโปงทุ่ง

-- advertisement --