โลโก้โรงเรียนบ้านขุนแตะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขุนแตะ

รหัสโรงเรียน : 130058

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 052081902

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขุนแตะ