-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

รหัสโรงเรียน : 130327

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 164 – แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 58130 (ปาย)

โทรศัพท์ : 052082831

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

-- advertisement --