โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งแก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งแก

รหัสโรงเรียน : 130313

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 86 – บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 053317538

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งแก