โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง

รหัสโรงเรียน : 130038

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 – บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 053-033591

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง