โลโก้โรงเรียนบ้านปางหินฝน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางหินฝน

รหัสโรงเรียน : 130307

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 55 – ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 053319500

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางหินฝน