โลโก้โรงเรียนบ้านสองธาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสองธาร

รหัสโรงเรียน : 130306

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 – บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 053317661

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสองธาร