-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้

รหัสโรงเรียน : 130329

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 58130

โทรศัพท์ : 053460039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้

-- advertisement --