-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยปู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยปู

รหัสโรงเรียน : 130343

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 58130

โทรศัพท์ : 053-460039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยปู

-- advertisement --