-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอมเม็ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอมเม็ง

รหัสโรงเรียน : 130288

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 92/2 – กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 053460182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอมเม็ง

-- advertisement --