โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองอาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองอาง

รหัสโรงเรียน : 130037

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 – บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ : 093-2215852

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองอาง